autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reglementarea unor probleme în legătură cu aplicarea Decretului-lege nr. 30/1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Termenul de funcționare a comisiilor de identificare și preluare în proprietatea statului a patrimoniului care a aparținut fostului partid comunist român și fostei uniuni a tineretului comunist se prelungește după cum urmează:

  • 30 aprilie 1990 pentru comisiile județene;
  • 15 mai 1990 pentru comisiile municipiului București și cea constituită la nivelul fostului sector de reprezentare.

Art. 2. - Personalul menținut în activitate după 22 decembrie 1989 și încadrat la comisiile de inventariere, gestionare, întocmire a bilanțurilor și predare a bunurilor fostelor comitete și instituții de partid, potrivit statelor de funcții avizate de Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, se consideră disponibil la încetarea activității în cadrul comisiilor respective. De la data la care personalul este trecut în cadru disponibil beneficiază, pe o perioadă de 3 luni, de drepturile prevăzute la art. 6 alin. 2 din Decretul-lege nr. 30/1990.