autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea de noi grade didactice în învățământul superior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se instituie în învățământul superior românesc gradul didactic de profesor asociat, ce poate fi atribuit în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România.

Art. 2. - Numirea unei persoane în funcția de profesor asociat este făcută de Biroul Senatului instituției de învățământ superior, la propunerea bine motivată a consiliului unei facultăți.

Profesorul asociat va fi ales dintre personalitățile de înalt prestigiu științific, cu o reală reputație națională și internațională stabilită într-o anumită disciplină, indiferent dacă este sau nu cadru didactic. Numirea trebuie confirmată de Ministerul Învățământului.

Art. 3. - Profesorii asociați pot fi cetățeni români ori străini rezidenți sau nu în România.

Art. 4. - Calitatea de profesor asociat este conferită pe o perioadă de 2 săptămâni până la 3 luni, cu drept de prelungire pe încă maximum 3 luni.

În cazuri excepționale, instituția de învățământ superior poate reînnoi invitația pentru un anumit profesor asociat în 2 ani universitari succesivi. Instituția de învățământ superior poate invita profesori sau personalități științifice de renume pentru ținerea de conferințe în fața studenților și profesorilor; invitația poate fi lansată pentru o perioadă între 2 și 7 zile.

Art. 5. - Salariul unui profesor asociat este cel corespunzător gradului de profesor cu vechime maximă din învățământul superior românesc. În cazul cetățenilor străini sau români rezidenți în străinătate, se adaugă salariului o indemnizație zilnică între 100 și 200 lei, precum și plata cheltuielilor de cazare.

Pentru cheltuielile legate de invitarea unor conferențiari străini se va reînființa fondul rectorului în valoare de 30.000-50.000 lei anual, în funcție de mărimea fiecărei instituții de învățământ superior.

Art. 6. - Se instituie în învățământul superior românesc gradul didactic de preparator. Pot deveni preparatori cei mai dotați absolvenți care s-au situat - ca medie generală - în fruntea listei absolvenților și care au dovedit, pe parcursul studiilor, reale aptitudini pentru cercetarea științifică.

Art. 7. - Postul de preparator se creează la propunerea senatelor universitare printr-o dispoziție a Ministerului Învățământului; el se ocupă prin concurs. Concursurile au loc, de regulă, toamna și sunt organizate de consiliile pe facultate. Metodologia concursului este aceeași ca pentru gradul didactic de asistent.

Art. 8. - Pot participa la concursul pentru postul de preparator absolvenții din ultimii 3 ani. Nu există limită de vârstă.

Art. 9. - Se instituie în învățământul superior românesc gradul didactic de profesor consultant. El este atribuit de Ministerul Învățământului, la propunerea senatelor universitare, în urma validării propunerii de Comisia superioară de atestare. Vor fi propuse pentru gradul de profesor consultant, în momentul pensionării lor, cadrele didactice de un prestigiu profesional și științific unanim recunoscut, având contribuții esențiale în domeniul disciplinei căreia i s-au consacrat.

Art. 10. - Profesorii consultanți pot ține, în mod excepțional, cursuri ori seminarii speciale, pot conduce lucrări de doctorat și pot participa în comisiile de doctorat, sunt antrenați în viața științifică a catedrelor. Indemnizația de profesor consultant va fi egală cu diferența dintre valoarea ultimului salariu și cea a pensiei.