autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru personalul didactic din învățământul superior de medicină și farmacie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Personalul didactic din învățământul superior de medicină și farmacie care lucrează prin natura serviciului în asistența medicală și cu medicamente, prin activitate integrată, în afara obligațiilor de serviciu de la funcția de bază didactică, va fi salarizat, pe lângă funcția didactică, cu o indemnizație clinică egală cu 50% din salariul tarifar lunar al funcției medicale sau farmaceutice îndeplinite, în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătății, la gradația acordată la această funcție.

Personalul didactic medical și farmaceutic, care în cadrul activității integrate îndeplinește o funcție de conducere în unitatea sanitară sau de cercetare științifică medicală, primește pe lângă indemnizația clinică și indemnizația de conducere, stabilită în raport cu categoria unității sau subunității sanitare, care face parte din salariul tarifar al funcției didactice.

Personalul didactic medical și farmaceutic, care îndeplinește funcții de conducere în învățământ și în rețeaua de asistență medicală, va opta pentru o singură indemnizație de conducere.

Ministerul Sănătății și Ministerul Învățământului vor lua măsuri pentru desfășurarea în mod corespunzător a activității didactice și de asistență medicală.