autentificare cu OpenID
Hotărâre privind desființarea Academiei de Științe Sociale și Politice
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Academia de Științe Sociale și Politice se desființează.

Art. 2. - Inventarul cu bunurile aparținând fostei Academii de Științe Sociale și Politice, inclusiv spațiile și dotările existente la data prezentei hotărâri, trec în patrimoniul Academiei Române.