autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Universității Tehnice din Oradea
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Institutul de Subingineri din Oradea se transformă în Universitatea Tehnică din Oradea.

Art. 2. - Universitatea Tehnică din Oradea va funcționa cu facultăți de științe și de inginerie, specializările pentru fiecare an universitar urmând să fie stabilite de Ministerul Învățământului, pe baza cererilor de școlarizare propuse de beneficiarii de absolvenți.

Art. 3. - Ministerul Învățământului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.