autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reînființarea funcției de asistent medical
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se reînființează funcțiile de asistent medical și asistent medical principal în toate profilurile, care vor fi salarizate cu două clase în plus față de salarizarea surorilor medicale cu liceu sanitar.

În funcția de asistent medical se încadrează absolvenții cu diplomă a școlilor sanitare postliceale.

În funcția de asistent medical principal se încadrează asistenții medicali cu 8 ani vechime în această funcție și examen de asistent medical principal.

Art. 2. - Pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 se va modifica corespunzător, retroactiv, denumirea funcției în carnetul de muncă.

Plata drepturilor de salarizare se va face de la data de 1 mai 1990.

Art. 3. - Personalul mediu și auxiliar sanitar care lucrează în tura de noapte va primi 25% spor de noapte.

Art. 4. - Se autoriză Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor prezentate de Ministerul Sănătății și primăriile județene pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, să modifice indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Sănătății și primăriilor județene.