autentificare cu OpenID
Hotărâre privind eliberarea din calitatea de împuterniciți de frontieră ai României, de locțiitori sau ajutori ai acestora, a unor ofițeri din trupele de grăniceri și numirea altor ofițeri în această calitate
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se eliberează din calitatea de împuterniciți de frontieră ai României, de locțiitori sau ajutori ai acestora, ofițerii din trupele de grăniceri prevăzuți în anexa nr. 1.[1]

Art. 2. - Se numesc în calitate de împuterniciți de frontieră ai României, de locțiitori sau ajutori ai acestora, ofițerii din trupele de grăniceri prevăzuți în anexa nr. 2.[1]

  1. 1,0 1,1 Anexele nr. 1 și 2 se transmit celor interesați.