autentificare cu OpenID
Hotărâre privind locurile de muncă, activitățile și categoriile profesionale din Întreprinderea „Acumulatorul” București și Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrița ce se încadrează în grupele I și a II-a de muncă în vederea pensionării, precum și condițiile de pensionare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Industriei Electrotehnice și Electronice, până la data de 31 decembrie 1991, va lua măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor tehnice și tehnologice, în vederea eliminării noxelor sau reducerea acestora sub limitele maxime admise, la Întreprinderea „Acumulatorul” București și Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrița.

Art. 2. - În mod excepțional, până la data de 31 decembrie 1993, se aprobă încadrarea personalului în grupele I și a II-a de muncă în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrată anterior prezentei hotărâri, la locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, potrivit prevederilor art. 2, alin. 2 din Decretul nr. 68/1990, cuprinse în anexele I și a II-a la prezenta hotărâre.

Art. 3. - În situația în care, cu toate măsurile luate de unitate pentru normalizarea condițiilor de muncă, nivelul noxelor existente depășește nivelul maxim admis, personalul existent în activitate va beneficia în continuare de prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Personalul din Întreprinderea „Acumulatorul” București și Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrița, cuprins în grupele I și a II-a de muncă, poate cere pensionarea dacă a desfășurat activități astfel:

  • minimum 20 de ani în grupa I de muncă și are vârsta de 45 de ani;
  • minimum 25 de ani în grupa a II-a de muncă și are vârsta de 50 de ani.

Art. 5. - De posibilitatea de pensionare în condițiile prevăzute la art. 2, 3 și 4 beneficiază personalul existent în activitate la data de 1 martie 1990.

Pentru cazul în care aplicarea prezentei hotărâri încetează, persoanele care la acea dată nu vor avea vechimea în muncă de 20 ani pentru grupa I și 25 ani pentru grupa a II-a vor beneficia de reducerea vârstei de pensionare proporțional cu timpul lucrat în aceste grupe.

Art. 6. - Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătății și Comisia Națională pentru Protecția Muncii vor controla modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale din Întreprinderea „Acumulatorul” București și Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrița ce se încadrează în grupa I de muncă în vederea pensionării

Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Întreprinderea „Acumulatorul” București și Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrița, precum și atelierele speciale de reparații capitale ale acumulatoarelor electrice din plumb: moară, malaxoare, pastare, uscare plăci, pregătire plăci, formare plăci, finisare plăci, îndreptare plăci, circular, montaj, asamblare, dezasamblare, plumbuire, magazii cu semifabricate din plumb și produse finite, recuperarea plumbului din deșeuri tehnologice, rafinarea, topirea, alierea, turnarea și sudarea plumbului, formarea bateriilor și elementelor, prepararea electrolitului, separatori-buzunare, injecție, mase plastice, prototipuri, reparații acumulatori, laborator testări acumulatori, întreținerea și repararea utilajelor tehnologice, a ventilației, a rețelelor de canalizare, de alimentare și transport tehnologic, transport intern pe flux, personalul tehnic de laborator ce deservește aparatură cu emisie de radiații, personalul tehnic care execută, coordonează și conduce activitățile enumerate, tehnologii de secții.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale din Întreprinderea „Acumulatorul” București și Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrița ce se încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării

Fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb la Întreprinderea „Acumulatorul” București și Întreprinderea de Produse Electrotehnice (Fabrica de Acumulatori) Bistrița: atelierele S.D.V. și mecanică de producție, metrologie, protecție dielectrică și leșiere, laboratoare și spălătorie de echipament de protecție, centrala termică, magazia de materii prime și materiale, precum și restul personalului din incinta întreprinderii (fabricii).