autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea și organizarea continuării studiilor de către absolvenții învățământului superior Arhitectură de 3 ani (conductori arhitecți)
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Absolvenții cu examen de diplomă ai specializării Arhitectură - conductori arhitecți 3 ani - cursuri de zi - din seriile 1973-1979/1980, care au susținut probe comune cu arhitecții la concursul de admitere și au parcurs același plan de învățământ în primii ani de studii, pot continua studiile de profil la învățământul superior cu durata de 6 ani.

Art. 2. - Înscrierea se face la cerere, fără concurs de admitere, la una din formele de învățământ existente, în limita posibilităților de școlarizare a instituției (facultății) care face înscrierea.

Art. 3. - Consiliile facultăților vor analiza și decide în legătură cu cererile de înscriere în anul al IV-lea, cu recunoașterea examenelor promovate, stabilirea, la propunerea catedrelor, a eventualelor examene de diferență.

Art. 4. - Studenții din această categorie vor îndeplini toate obligațiile ce decurg din planul de învățământ și din reglementările universitare în vigoare și vor finaliza studiile prin examen de diplomă.

Pe perioada studiilor, acești studenți nu vor primi burse.

Art. 5. - Ministerul Învățământului va lua măsuri de aplicare a prezentei hotărâri, începând cu anul universitar 1990/1991.