autentificare cu OpenID
Hotărâre privind exceptarea temporară de taxe vamale de import
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se exceptează de la plata taxelor vamale de import produsele cuprinse la pozițiile tarifare din anexă, începând cu data prezentei hotărâri până la 31 decembrie 1992.


[modificare] Anexă

Poziție tarif Denumirea mărfii Nivelul taxei
4011.30 Anvelope pneumatice noi din cauciuc, de tipul celor utilizate la avioane ex.
4907.00 Timbre poștale, timbre fiscale și similare, neobliterate, în circulație sau urmând a fi puse în circulație în țara de destinație; hârtie timbrată; bancnote; cecuri; titluri de acțiuni sau de obligațiuni și titluri similare ex.
7302.10 Șine pentru cale ferată ex.
8605.00 Vagoane de călători de cale ferată sau de tramvai, tractate; vagoane de bagaje, vagoane poștale și alte vagoane speciale de cale ferată sau de tramvai, tractate (exclusiv cele de la poz. 8604) ex.
8607.19 Osii și roți de vehicule pentru căi ferate sau similare, inclusiv părți ex.
8803.13 Elice și rotori și părți ale acestora ale aparatelor de la poz. 8801 sau 8802 ex.
8803.20 Trenuri de aterizare și părți ale acestora ale aparatelor de la poz. 8801 sau 8802 ex.
8803.30 Alte părți de avioane sau de elicoptere ex.
8803.90 Alte părți de aparate de la poz. 8801 sau 8802 ex.
9014.20 Instrumente și aparate pentru navigația aeriană sau spațială (altele decât busolele) ex.
9014.80 Alte instrumente și aparate pentru aparate de navigație ex.
9014.90 Părți și accesorii pentru aparate de navigație ex.
9401.10 Scaune de tipul celor utilizate pentru vehicule aeriene ex.