autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Fabrica de Bere Chitila”, municipiul București
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic și proiectul de execuție pentru obiectivul de investiții „Fabrica de Bere Chitila”, municipiul București, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Fabrica de Bere Chitila”, municipiul București


Beneficiar: Întreprinderea de Bere și Băuturi Chitila

Amplasament: Comuna Chitila, municipiul București

Necesitatea și oportunitatea: Capacitatea de bere a noului obiectiv împreună cu capacitățile existente la fabricile „Rahova”, „Grivița” și „Bragadiru” vor asigura necesarul de bere al municipiului București. Se va asigura și o parte din deficitul de malț și capsule metalice al fabricilor de bere din municipiul București. Extractul de malț se va utiliza în produsele de panificație pentru îmbunătățirea calității și diversificarea acestora.

Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală, din care: 950.000 mii lei
  • construcții-montaj: 475.300 mii lei
  • utilaje: 412.500 mii lei
 • Capacitatea:
  • bere: 382.500 hl/an
  • malț: 11.000 t/an
  • extract de malț: 9.000 t/an
  • capsule: 4.000 t/an
  • bioxid de carbon: 252 t/an
 • Valoarea anuală a producției marfă:
  • în preț de producție: 540.278 mii lei
  • în preț de livrare: 692.068 mii lei
 • Cheltuieli totale la 1.000 lei producție marfă: 525,5 lei
 • Valoarea acumulărilor anuale, din care: 408.168 mii lei
  • beneficii: 256.378 mii lei
 • Durata:
  • de realizare a investiției: 24 luni
  • de recuperare a investiției:
   • din acumulări: 3,8 ani
   • din beneficii: 5,5 ani
  • de realizare a nivelului proiectat al indicatorilor: 12 luni
 • Locuri de muncă nou create: 889