autentificare cu OpenID
Hotărâre privind scăderea din gestiune a unor pierderi de metal din minereuri de uraniu depuse în stoc
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă scăderea din gestiunea Întreprinderii Miniere Banat-Oravița, din subordinea Centralei Industriale pentru Metale Rare București, a pierderilor de metal din minereurile de uraniu depuse în stoc, peste normele stabilite prin H.C.M. nr. 190/1984, rezultate la lichidarea depozitelor, în cantitate de 240.384 kg echivalând cu 282.185 mii lei.

Art. 2. - Reglementarea financiară se va face prin diminuarea fondului mijloacelor circulante cu 120.707 mii lei, iar diferența de 161.478 mii lei se va acoperi prin subvenție de la bugetul statului, în care sens, Ministerul Finanțelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ai Centralei Industriale pentru Metale Rare.