autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unor deputați
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Seremi Ștefan, deputat în Circumscripția electorală nr. 5 Bihor, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, precum și de cererea de demisie, de la data de 16 aprilie 1992, prezentată de domnul Mihălăchioiu Marius, deputat în Circumscripția electorală nr. 16 Dâmbovița, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și declară vacante locurile de deputați deținute de aceștia.