autentificare cu OpenID
Ordinul nr. 429
 • semnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
Ministerul Culturii

Prin Legea nr. 62/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 4 noiembrie 1991, s-a instituit „Timbrul muzical” de 2 lei pe fiecare bilet de spectacol vândut în favoarea uniunilor interpreților, coregrafilor și criticilor muzicali din România.

De asemenea, Parlamentul României a dat relații prin scrisoarea nr. XIX/7/92 privitoare la interpretarea și aplicarea acestei legi.

1. Timbrul muzical de 2 lei se va aplica pe fiecare bilet de spectacol vândut la toate manifestările muzicale din țară, cu excepția celor folclorice, și este inclus în prețul de vânzare al biletului.

Acest timbru se aplică pe biletele vândute la spectacolele teatrelor muzicale profesioniste (operă, balet, operetă, estradă, muzicale), filarmonicilor, orchestrelor simfonice, ansamblurilor și formațiunilor corale, camerale, instrumentale, coregrafice, de divertisment (la sediu și în turnee), trupelor și companiilor particulare de gen (la sediu și în turnee), precum și celor organizate de Uniunea Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali din România și din diverse alte instituții, fundații, societăți și asociații care folosesc artiști profesioniști și liber-profesioniști.

2. Până la tipărirea noilor bilete de spectacole se vor utiliza cele existente în stoc, la al căror tarif înscris pe bilet se va adăuga Timbrul muzical de 2 lei, prin înscrierea distinctă a acestuia - „+ 2 lei T.M.”, cu ștampilă.

3. Biletele de spectacole ce se vor tipări vor avea inclus în prețul de vânzare al biletului și cei 2 lei reprezentând Timbrul muzical.

4. Timbrul muzical nu se aplică biletelor deja vândute până la data prezentului ordin. De asemenea, nu se aplică spectacolelor de amatori fără taxă de intrare, precum și spectacolelor date în scop de binefacere.

5. La toate casele de bilete ale instituțiilor, societăților, trupelor și companiilor particulare se vor afișa la loc vizibil anunțuri cu privire la perceperea Timbrului muzical, conform legii, în sumă de 2 lei, ce se include în tariful pentru intrarea la spectacol.

6. Stabilirea sumei cuvenite uniunilor interpreților, coregrafilor și criticilor muzicali din România (cuprinse în anexă) se va determina în raport cu numărul biletelor vândute, iar sumele încasate vor fi evidențiate, separat, în borderourile de vânzare zilnică a biletelor.

7. Încasările rezultate din perceperea Timbrului muzical se vor raporta numai în darea de seamă statistică de stat privind prestările de servicii (P.S.). Aceste încasări nu vor fi înscrise în dările de seamă statistice de stat departamentale privind activitatea instituțiilor muzicale, întrucât nu constituie realizări pentru unitățile respective.

8. Sumele realizate din încasarea Timbrului muzical vor fi depuse la bancă, evidențiindu-se în contabilitate în contul „creditori”. Până la 10 ale lunii următoare, instituțiile de spectacole și concerte, unitățile și asociațiile, trupele și companiile particulare prevăzute la pct. 1 din prezentul ordin vor vira sumele realizate din perceperea Timbrului muzical la uniunile și asociațiile menționate în anexă, în părți egale.

9. Încasările realizate din perceperea Timbrului muzical nu sunt supuse la plata impozitului pe spectacole.

10. Verificarea modului de aplicare a reglementărilor Legii privind instituirea Timbrului muzical și a prevederilor prezentului ordin se va face de către:

 • conducătorii instituțiilor de spectacole și concerte, unităților, asociațiilor, trupelor și companiilor particulare prevăzute la pct. 1 din prezentul ordin;
 • organele de control ale Ministerului Culturii și ale instituțiilor menționate în anexa la prezentul ordin.

11. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.


[modificare] Anexă

Lista
privind uniunile și asociațiile care beneficiază de Timbrul muzical
 • Uniunea Interpreților, Coregrafilor și Criticilor Muzicali
  Cont virament: B.C.R. - Filiala sector 1, nr. 45.107.472
 • Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali
  Cont virament: B.R.D. - S.M.B. nr. 4620696061338
 • Liga Artiștilor Liber-Profesioniști
  Cont virament: B.R.D. - S.M.B. nr. 4620696060191