autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor drepturi personalului din industria alimentară
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Munca prestată în schimbul de noapte de muncitori, maiștri și personalul tehnic din unitățile subordonate Departamentului Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare se plătește cu un spor de 25% din salariul tarifar.

Art. 2. - Munca prestată de personalul care lucrează în tură, în zilele de duminică și în celelalte zile, care, potrivit reglementărilor, sunt sărbători legale, se plătește cu un spor de 100% din salariul tarifar.

Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru, precum și cele efectuate în zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, care nu au putut fi compensate cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, se plătesc cu un spor de 100% din salariul tarifar, indiferent de numărul de ore suplimentare efectuate.

Art. 3. - În industria de morărit-panificație, retribuirea morarilor și brutarilor se face în raport cu timpul lucrat și pe baza salariului cu care sunt tarifate lucrările, indiferent de forma de salarizare aplicată.

Art. 4. - Departamentul Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare va lua măsuri pentru o mai bună organizare a muncii, pentru creșterea eficienței și obținerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare necesare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 mai 1990 și la celelalte unități cu activități și condiții de muncă asemănătoare din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.