autentificare cu OpenID
Hotărâre privind prețurile de cumpărare a materiilor și materialelor de construcții achiziționate de către unitățile de cult
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile de cumpărare a materiilor și materialelor de construcții achiziționate de către unitățile de cult vor fi cele practicate de către fabricile producătoare în relațiile cu unitățile de stat.

Tarifele pentru lucrări de construcții vor fi cele practicate între unitățile de stat.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Cultelor vor controla, corespunzător competenței lor, respectarea strictă a destinației materialelor de construcții ce fac obiectul prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor dispune măsuri pentru aplicarea prezentei hotărâri.