autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea modului de organizare și funcționare a Institutului de Studii Orientale „Sergiu Al. George”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Institutul de Studii Orientale „Sergiu Al. George”, din subordinea Ministerului Culturii, funcționează ca instituție bugetară, având personalitate juridică.

Art. 2. - Creditele bugetare necesare finanțării institutului prevăzute la pct. 1 se asigură din bugetul Ministerului Culturii.