autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea unor concursuri cu premii în domeniul culturii și artei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă ca Ministerul Culturii și inspectoratele pentru cultură județene și al municipiului București să organizeze concursuri cu premii, pe teme ale artei muzicale, teatrale, plastice, literare, fotografice, ale arhitecturii, designului etc.

Art. 2. - Concursurile se organizează potrivit reglementărilor aprobate de Ministerul Culturii.

Art. 3. - Premiile vor fi prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale Ministerului Culturii și inspectoratelor pentru cultură județene și al municipiului București.