autentificare cu OpenID
Hotărâre privind obiectivul de investiții „Modernizarea și concentrarea producției la Întreprinderea de Ulei „13 Decembrie” București, municipiul București”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic și proiectul de execuție pentru obiectivul „Modernizarea și concentrarea producției la Întreprinderea de Ulei „13 Decembrie” București, municipiul București”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prezentate în anexă.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Modernizarea și concentrarea producției la Întreprinderea de Ulei „13 Decembrie” București, municipiul București”

- Faza unică -

Beneficiar: Întreprinderea de Ulei „13 Decembrie” București, municipiul București, din subordinea Centralei Industriei Uleiului București.

Amplasament: În perimetrul construibil al municipiului București, zona industrială Obor, pe un teren de categoria „curți-construcții” proprietate de stat.

Necesitatea și oportunitatea: Potrivit planului de sistematizare a municipiului București, se va dezafecta unitatea nr. 1 a Întreprinderii de Ulei „13 Decembrie”, situată în str. Halmeu nr. 25, sectorul 2, zona Lizeanu. Pentru menținerea capacității de producție se va dezvolta și moderniza corespunzător unitatea nr. 2 „Biruința”, situată în zona industrială Obor, înlocuindu-se utilajele uzate fizic și depășite tehnic. Obiectivul este în curs de execuție, lucrările fiind începute în regim derogatoriu conform Decretului nr. 289/1988.

Indicatorii tehnico-economici
 1. Valoarea totală a investiției: 457.600 mii lei
  din care:
  • construcții-montaj: 224.000 mii lei
  • utilaje: 186.233 mii lei
 2. Capacitatea de producție:
  • prelucrare semințe de floarea-soarelui: 400 t/24 h
  din care:
  • spor capacitate: 280 t/24 h
  • modernizare: 120 t/24 h
  • rafinare ulei: 70 t/24 h
  din care:
  • spor capacitate: 58 t/24 h
  • modernizare: 12 t/24 h
  • îmbuteliere ulei: 2.500 sticle/h
  din care:
  • spor de capacitate: 1.000 sticle/h
  • modernizare: 1.500 sticle/h
 3. Valoarea anuală a producției-marfă
  • în preț de producție: 641.587 mii lei
  • în preț de livrare: 683.045 mii lei
 4. Cheltuieli totale la 1.000 lei producție-marfă: 848 lei
 5. Valoarea acumulărilor anuale: 139.148 mii lei
  din care:
  • beneficii: 97.690 mii lei
 6. Durata:
  • de realizare a investiției: 3 ani
  • de recuperare a investiției din:
   • acumulări: 4,4 ani
   • beneficii: 6,3 ani
  • de realizare a indicatorilor tehnico-economici la nivelul proiectat: 12 luni
 7. Locuri nou create: 68
 8. Lucrări conexe necesare:
  • titular: Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice
  „Mutare atelier mecanic, laboratoare, vestiare și atelier electric și AMC” - Întreprinderea „Sindrofarm”, în valoare de 10.000 mii lei, din care construcții-montaj 8.855 mii lei.
  • titular: Primăria municipiului București
  „Mutare atelier de întreținere a parcului auto” - Întreprinderea de Administrare a Domeniului Public, în valoare de 1.200 mii lei, din care 858 mii lei construcții-montaj.
  Lucrările conexe se vor realiza de titulari din fondurile de investiții ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, corelate de fiecare beneficiar de dotare cu necesitățile creării frontului de lucru la investiția de bază.
 9. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: Apele uzate tehnologic vor fi trecute prin stația de epurare proprie, după care vor fi deversate în canalizarea orașului.
 10. Factori de risc:
  • Gradul de protecție antiseismică al obiectivului de investiții, conform STAS - 11000/1-77 este de 8 grade Richter.
  • Utilajele și instalațiile de decojire a semințelor de floarea-soarelui, extracție, rafinare a uleiurilor vegetale și de epurare biologică a apelor uzate tehnologic se execută și montează în regim de prototip, fiind neomologate.