autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului de Calcul Electronic al Ministerului Finanțelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Centrul de Calcul Electronic al Ministerului Finanțelor, prin reorganizarea Centrului de Calcul Electronic al Sistemului Financiar-Bancar, unitate cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Finanțelor.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Centrului de calcul îl constituie realizarea într-o concepție unitară a informatizării problematicii financiare și a dotării cu tehnică de calcul la nivelul Ministerului Finanțelor și unităților subordonate acestuia.

Art. 3. - Centrul de calcul electronic se încadrează în grupa a IV-a de ramuri, gradul I de organizare și funcționează ca unitate bugetară cu un număr de 227 posturi, la data înființării.

Personalul de conducere și de specialitate va fi salarizat potrivit anexei VI, capitolul I C din Legea nr. 57/1974 republicată, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale.

Personalul care trece de la o unitate la alta, în cadrul măsurilor de înființare și organizare prevăzute de prezenta hotărâre, se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 4. - Activitățile de realizare a lucrărilor de informatizare pentru alte unități din sistemul financiar-bancar trec în sistemele de execuție proprii, pe măsura creării condițiilor tehnico-organizatorice necesare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 1991.

Încasările din aceste prestații se fac venit la bugetul statului.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1990 ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.

Art. 6. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1731/1970, precum și orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.