autentificare cu OpenID
Hotărâre privind schimbarea denumirii unei unități de cercetări agricole
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri Stațiunea de Cercetări Agricole Albota cu sediul în comuna Albota, județul Argeș, din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice, își schimbă denumirea în Stațiunea de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice Pitești, cu sediul în municipiul Pitești, județul Argeș.