autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea componenței comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții „Canal Magistral Siret-Bărăgan etapa I”, județul Vrancea
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă modificarea componenței comisiei de recepție pentru obiectivul de investiții „Canal Magistral Siret-Bărăgan etapa I” - județul Vrancea, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 191/1988, în sensul că președinte al comisiei de recepție se numește domnul Valeriu Eugen Pop, ministru al Ministerului Mediului, vicepreședinte domnul Popovici Mihai, director al Direcției Apelor Siret, iar ca membru domnul Tecuci Ion, șef secție la Institutul de Cercetări și Proiectări pentru Gospodărirea Apelor.