autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea de instituții de pregătire a cadrelor în domeniul managementului cu asistență străină
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul formării de cadre de conducere din domeniul industriei, agriculturii, comerțului, turismului și serviciilor financiar-bancare, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel particular, pe data prezentei hotărâri se autoriză organizarea în România de instituții de pregătire a cadrelor în domeniul managementului cu asistență străină.

Art. 2. - Ministerul Afacerilor Externe, Agenția Română pentru Promovarea Investițiilor și Asistenței Economice din Străinătate, Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale sunt autorizate să întreprindă demersurile pentru invitarea deschiderii în România de asemenea instituții.

Art. 3. - Instituțiile de management vor organiza, contra cost în monedă locală, cursuri de pregătire a cadrelor cu profil postuniversitar de 4-6 săptămâni și 1-2 ani, precum și cursuri integrale de pregătire cu durata de 3-5 ani.

Art. 4. - Ministerul Învățământului și Științei, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, alte ministere, precum și primăriile locale vor asigura spațiile necesare procesului de învățământ, putând fi folosite în acest scop și spații aparținând instituțiilor de învățământ superior din țară.

Dotarea cu echipamentul didactic necesar se va face prin asistența tehnică în domeniul formării de cadre acordată de guverne și organizații străine, precum și din producția internă din fondurile alocate de la buget și din fonduri proprii ale ministerelor și organelor locale pentru învățământ și pregătirea cadrelor.

Salariile în valută ale personalului didactic străin se vor acoperi din fondurile de asistență financiară străină, iar salariile în lei ale aceleiași categorii de personal se vor acoperi din bugetul național și bugetele locale.

Art. 5. - Primăriile locale vor aloca spații de locuit pentru personalul didactic străin, cu plata în lei, suportată din costurile achitate de cursanți instituțiilor de management constituite.

Art. 6. - Organizarea și funcționarea instituțiilor de management cu asistență străină se autoriză de Ministerul Învățământului și Științei.