autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea constituirii Societății comerciale cu capital integral străin „Jaro International” - S.A.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă constituirea Societății comerciale cu capital integral străin „Jaro International” - S.A., persoană juridică, cu sediul în România, București.

Art. 2. - Societatea „Jaro International” - S.A. are ca obiect de activitate atragerea de capital străin și promovarea tehnologiilor de vârf în domeniile industriei aeronautice, bunurilor de consum, turismului, precum și în alte domenii care vor fi utile și avantajoase economiei românești.

Art. 3. - Societatea „Jaro International” - S.A. își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legislației române, acordurilor și convențiilor încheiate de România cu alte state.