autentificare cu OpenID
Hotărâre privind încadrarea în muncă în unitățile de industrie alimentară a unor categorii de pensionari
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Unitățile din industria alimentară pot încadra în perioada de campanie, de industrializare a produselor agricole, în activitățile de prelucrare a sfeclei de zahăr, semințelor oleaginoase, cerealelor, legumelor și fructelor, tutunului, strugurilor de vinificație și animalelor, muncitori calificați și maiștri din cadrul meseriilor deficitare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din rândul pensionarilor, pe o perioadă de până la 4 luni.

Art. 2. - Pe timpul încadrării în muncă conform art. 1, pensionarii primesc salariu pentru munca prestată, pensia integrală și celelalte drepturi pe care le au în calitate de salariați și pensionari.


[modificare] Anexă

Subramura, Sector de activitate Meseria
Prelucrarea sfeclei de zahăr - operator la fabricarea zahărului
- mecanic locomotivă
- ajutor mecanic locomotivă
- impiegat mișcare
- șef manevră
- manevrant vagoane
- fochist
- mașinist utilaje încărcare-descărcare sfeclă de zahăr
- maistru industria extractivă
Prelucrarea semințelor oleaginoase - operator la fabricarea uleiurilor vegetale
Prelucrarea cerealelor - morar, brutar
Prelucrarea legumelor și fructelor - preparator conserve
- operator instalații sterilizare
- tractorist
Prelucrarea tutunului - operator la fermentarea tutunului
Prelucrarea strugurilor de vinificație - vinificator
- operator industria fermentativă
Producția drojdiei de panificație - operator la fabricarea drojdiei de panificație
Tăierea animalelor și tranșarea cărnii - măcelar, tranșator carne