autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea bugetului pe anul 1990 al Ministerului Justiției
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Bugetul pe anul 1990 al Ministerului Justiției se suplimentează cu suma de 3.000.000 lei pentru plata onorariilor de avocat în cazurile în care asistența juridică a fost acordată din oficiu la cererea organelor de urmărire penală sau a instanțelor judecătorești.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ai Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.