autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea unor mandate de deputați
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, al art. 159 din Regulamentul Camerei Deputaților și având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatele deputaților Balog Ioan și Tîrlă Maria în Circumscripția electorală nr. 5 Bihor.