autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea condițiilor de realizare și finanțare a obiectivului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă realizarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-0otopeni”, obiectiv la cheie, în valoare de 16,7 miliarde lei, în prețuri luna iulie 1991.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se asigură astfel:

  • cheltuielile pentru achiziții și servicii, în monedă națională, de circa 4,0 miliarde lei din bugetul de stat;
  • cheltuielile în valută în sumă de 12,7 miliarde lei, reprezentând echivalentul a 70,5 milioane dolari S.U.A. la cursul de 180 lei/dolar, din credite externe pe termen lung.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern, precum și plata dobânzilor și comisioanelor aferente se realizează din resurse financiare prevăzute în bugetul de stat și în balanța de plăți externe.

Art. 4. - Se autoriză Regia Autonomă „Aeroportul Internațional București-Otopeni” să negocieze contractarea obiectivului de investiții.

Ministerul Economiei și Finanțelor împreună cu Ministerul Transporturilor vor negocia condițiile de contractare, rambursare, nivelul dobânzilor și celorlalte cheltuieli pentru creditul extern.

Art. 5. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să emită scrisoarea de garanție privind rambursarea creditului extern ce urmează a fi contractat.

Art. 6. - Ministerul Economiei și Finanțelor, în funcție de posibilitățile bugetare anuale, va asigura prevederea în bugetul de stat a fondurilor necesare realizării obiectivului „Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”, pe baza fundamentării cheltuielilor prezentate de Ministerul Transporturilor.