autentificare cu OpenID
Hotărâre privind transmiterea unui imobil, situat în incinta unități militare nr. 01876 Giarmata, în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul apărării naționale, general-locotenent, Niculae Spiroiu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză transmiterea, în condițiile legii, a imobilului B.9, format din două scări și 4 etaje, având număr de inventar 2213, din administrarea Regiei Autonome „Urbis” Timișoara, în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Transmiterea imobilului prevăzut la alin. 1 se va face prin protocol încheiat între Regia Autonomă „Urbis” Timișoara și Ministerul Apărării Naționale, pe bază de bilanț, cu întreg activul și pasivul existent la data de 1 aprilie 1992, urmând a fi actualizat în condițiile legii.