autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea componenței comisiilor de recepție pentru unele obiective de investiții ale regiilor autonome „Aeroportul Internațional București-Otopeni” și „Aeroportul Băneasa”
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se modifică componența comisiilor de recepție pentru obiectivele de investiții:

 • „Consolidarea pistei existente, prelungirea acesteia cu 1.000 m și lucrări aferente, inclusiv bandă de zbor înierbată, la Aeroportul Băneasa”, potrivit anexei nr. 1;
 • „Dezvoltarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”, potrivit anexei nr. 2.

Art. 2. - Prezenta hotărâre modifică H.C.M. nr. 4 din 8 ianuarie 1986 și H.C.M. nr. 175 din 20 octombrie 1988.


[modificare] Anexa Nr. 1

Comisia de recepție
pentru obiectivul de investiții „Consolidarea pistei existente, prelungirea acesteia cu 1.000 m și lucrări aferente, inclusiv bandă de zbor înierbată, la Aeroportul Băneasa”

Președinte:

 • Nicolae Brutaru, șeful Departamentului Aviației Civile

Vicepreședinte:

 • Biriș Ștefan, comandantul Aeroportului Băneasa

Membri:

 • Mihai Mateescu, inspector principal de specialitate, Serviciul reglementări și autorizări aeroportuare din Departamentul Aviației Civile
 • Dănuț Boboc, inginer, Departamentul Aviației Civile
 • Nicolae Sibianu, economist, Aeroportul Băneasa
 • Nicolae Ilie, inginer, Direcția generală dezvoltare, promovarea investițiilor și licitații din Ministerul Transporturilor
 • Georgeta Andronic, inginer, Banca de Dezvoltare - S.A., Sucursala municipiului București
 • Valeriu Lefter, director tehnic, „Telerom-Proiect” - S.A.
 • Gheorghe Iordache, inginer, „Telerom-Proiect” - S.A.
 • Adrian Ghiță, director tehnic, Societatea Comercială „Conban” - S.A.
 • Sică Gheorghiță, șef filială, Societatea Comercială „Conban” - S.A.
 • Mihail Dumitru, șef serviciu producție, Societatea Comercială „Teleconstrucția” - S.A.

Secretar:

 • Alexandru Lebădă, inginer specialist, I.P.T.A.N.A. - S.A.


[modificare] Anexa Nr. 2

Comisia de recepție
pentru obiectivul de investiții „Dezvoltarea Aeroportului Internațional București-Otopeni”

Președinte:

 • Nicolae Brutaru, șeful Departamentului Aviației Civile

Vicepreședinte:

 • Constantin Tudose, director, Aeroportul Otopeni

Membri:

 • Aurel Radu, șef serviciu reglementări și autorizări aeroportuare din Departamentul Aviației Civile
 • Ioan Coman, director al Bazei de Deservire Tehnică și Reparații Aeroportuare
 • Sabău Mihai, director general, D.G.D.P.I.I. - M.T.
 • Cecilia Ciolca, contabil-șef, Aeroportul Internațional București-Otopeni
 • Mihai Lăzărescu, șef serviciu evaluare a impactului ecologic, Ministerul Mediului
 • Mihai Roth, inspector de specialitate, Comandamentul Pompierilor
 • Dumitru Florea, expert, Direcția generală dezvoltare, promovarea investițiilor și licitații din Ministerul Transporturilor
 • Georgeta Andronic, Banca Română de Dezvoltare - S.A., Sucursala municipiului București
 • Viorel Pîrvu, șef laborator îmbrăcăminte din beton de ciment pentru drumuri și piste aeroportuare din Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi
 • Valeriu Lefter, director tehnic, „Telerom-Proiect” - S.A.
 • Gheorghe Iordache, expert, „Telerom-Proiect” - S.A.
 • Gheorghe Gheorghiță, director adjunct al filialei „Ciprom” - S.A.
 • Adrian Ghiță, director tehnic, Societatea Comercială „Conban” - S.A.
 • Sică Gheorghiță, șef filială, Societatea Comercială „Conban” - S.A.
 • Mihai Margine, șef serviciu derulare și producție C + M, Societatea Comercială Construcții Căi de Comunicații
 • Mihai Dumitru, șef serviciu producție, Societatea Comercială „Teleconstrucția” - S.A.

Secretar:

 • Alexandru Lebădă, inginer specialist, I.P.T.A.N.A. - S.A.