autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor pentru acordarea de despăgubiri în conformitate cu art. 504 Cod procedură penală
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea
  • contrasemnat: p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei și Finanțelor cu suma de 20 milioane lei, pentru plata despăgubirilor civile datorate de stat în baza dispozițiilor art. 504 Cod procedură penală.

Art. 2. - Acoperirea financiară a despăgubirilor civile prevăzute la art. 1 se acoperă din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1992.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor va lua măsuri pentru introducerea modificărilor determinate de prevederile prezentei hotărâri în structura bugetului aprobat pe anul 1992.