autentificare cu OpenID
Hotărâre privind finanțarea obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a orașului Predeal”, județul Brașov
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea
  • contrasemnat: p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă majorarea transferului din bugetul de stat către bugetul județului Brașov, pe seama rezervei bugetare la dispoziția Guvernului, în anul 1992, cu suma de 140 milioane lei, în vederea finanțării obiectivului de investiții „Alimentarea cu apă a orașului Predeal”.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1992.