autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Învățământului și Științei pentru desfășurarea Conferinței Internaționale a Universitarilor
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
  • contrasemnat: p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea
  • contrasemnat: p. Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Mircea Boulescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se suplimentează bugetul Ministerului Învățământului și Științei cu suma de 20 milioane lei din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării Conferinței Internaționale a Universitarilor cu tema: „Libertatea academică și autonomia universitară”.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Învățământului și Științei, precum și în structura bugetului de stat, ca urmare a aplicării prezentei hotărâri.