autentificare cu OpenID
Hotărâre privind majorarea numărului maxim de posturi la unitățile teritoriale ale Ministerului Justiției
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se majorează cu 406 numărul maxim de posturi la unitățile teritoriale ale Ministerului Justiției.

Art. 2. - Repartizarea posturilor pe unități se face prin ordin al ministrului justiției.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile din prezenta hotărâre.