autentificare cu OpenID
Hotărâre privind condițiile de plată a cotei subscrise de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și numirea guvernatorului și a supleantului său
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca Națională a României este autorizată să depună la Banca Europeană de Investiții, ca depozitar al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, suma de 14,4 milioane ECU, reprezentând 30% din cota subscrisă de România la capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în 5 rate anuale egale, începând din anul 1990.

Plata celor 5 rate anuale a câte 2,88 milioane ECU se va asigura din încasările valutare curente anuale sau din rezerva valutară existentă la data efectuării vărsământului.

Se autoriză Ministerul Finanțelor să acopere echivalentul în lei al plății în valută prevăzute la alineatul precedent al prezentei hotărâri din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 2. - Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare este ministrul finanțelor, iar supleantul său este guvernatorul Băncii Naționale a României.