autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru participarea României la crearea unei noi organizații interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, în locul C.A.E.R.
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se constituie Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei noi organizații interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, în locul C.A.E.R.

Obiectivele principale ale activității comisiei:

a) definitivarea pozițiilor părții române în privința viitoarei organizații, inclusiv a documentelor prin care va lua naștere noua organizație (în principal „Concepția noului sistem de cooperare economică a țărilor membre ale consiliului” și „Statutul organizației interguvernamentale de colaborare economică multilaterală, succesoare a C.A.E.R.”);
b) coordonarea acțiunilor practice care să faciliteze ca tranziția de la C.A.E.R. la noua organizație, să se realizeze în condiții avantajoase economiei noastre naționale, edificării economiei de piață în România și integrării ei organice în ansamblul economiei europene și mondiale;
c) asigurarea concordanței obiectivelor României în cadrul noii organizații ce va înlocui C.A.E.R. cu obiectivele generale ale înfăptuirii economiei de piață în interior și cele promovate de țara noastră în relațiile economice externe, în alte organisme și organizații economice internaționale.

Art. 2. - Componența Comisiei guvernamentale este prezentată în anexă. Celelalte ministere și organe centrale vor conlucra efectiv cu Comisia guvernamentală, în vederea îndeplinirii obiectivelor care-i sunt stabilite.

În elaborarea și dezbaterea materialelor, precum și în formularea recomandărilor, propunerilor și concluziilor vor fi invitați, în funcție de necesități, cadre cu munci de răspundere, specialiști de înaltă calificare din ministere, organe centrale, unități economice.

Art. 3. - În desfășurarea activității sale, Comisia guvernamentală va antrena specialiști de înaltă calificare din institute de cercetare și învățământ superior.

Art. 4. - Se numește în funcția de coordonator al Comisiei guvernamentale academician Tudorel Postolache.

Art. 5. - Secretariatul Comisiei guvernamentale va fi asigurat de către aparatul Diviziunii C.A.E.R. și al Reprezentanței României în C.A.E.R.


[modificare] Anexă

Componența Comisiei guvernamentale
 • Theodor Stolojan - ministrul finanțelor
 • Romulus Neagu - secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
 • Victor Babiuc - ministrul justiției
 • Doru Pană - ministrul lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului
 • Napoleon Pop - secretar de stat, șeful Departamentului de Comerț Exterior
 • Dumitru Popescu - secretar de stat la Ministerul Resurselor și Industriei
 • Constantin Sederiaș - secretar de stat la Ministerul Resurselor și Industriei
 • Petre Terzi - secretar de stat la Agenția Națională de Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
 • Vasile Voloșeniuc - președintele Băncii Române de Comerț Exterior
 • Gheorghe Zaman - directorul Institutului de Economie Națională
 • Ionel Desmireanu - directorul Institutului de Prognoză Economică
 • Nistorescu Nicolae - directorul ad-interim al Institutului de Economie Mondială
 • Paul Cosmovici - directorul Institutului de Științe Juridice al Academiei Române