autentificare cu OpenID
Hotărâre privind utilizarea fondurilor valutare obținute prin exportul cărților și revistelor științifice editate de Editura Academiei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Academia Română să utilizeze 80% din veniturile nete în valută obținute din exportul cărților și revistelor științifice editate de Editura Academiei, precum și din alte operațiuni derulate prin Întreprinderile de Comerț Exterior „Artexim” și „Rompresfilatelia”, pe relația devize convertibile și cliring țări socialiste, pentru plăți valutare proprii, stabilite prin bugetul anual de venituri și cheltuieli în valută al Academiei Române.

Art. 2. - Disponibilitățile valutare pe relația devize convertibile și cliring țări socialiste vor fi păstrate în contul Academiei Române deschis la Banca Română de Comerț Exterior și se vor reporta de la un an la altul.

Art. 3. - Exportul cărților și revistelor științifice editate de Editura Academiei se va efectua, în continuare, de întreprinderile de comerț exterior prevăzute la art. 1, în funcție de specificul produsului exportat sau serviciului prestat.

Art. 4. - Veniturile nete în valută obținute de la data prezentei hotărâri de întreprinderile de comerț exterior prevăzute la art. 1 vor fi transferate în contul Academiei Române, în termen de maximum 10 zile de la încasarea sumelor de la partenerii externi.

Art. 5. - Fondurile valutare realizate de Academia Română potrivit prevederilor art. 1 sunt destinate importului unei tipografii moderne pentru Editura Academiei, importului de materiale tipografice consumabile, participării la târguri și expoziții internaționale de cărți științifice, cointeresării, potrivit legii, a autorilor lucrărilor științifice, precum și altor plăți valutare necesare pentru sporirea exportului de cărți și reviste științifice românești.

Art. 6. - Prezenta hotărâre nu afectează fondurile valutare care se acordă anual Academiei Române pentru importurile de aparatură și substanțe destinate unităților de cercetare din subordinea acesteia, precum și plata cotizațiilor la organizațiile științifice internaționale, efectuarea deplasărilor la manifestările științifice în străinătate și alte asemenea plăți valutare.