autentificare cu OpenID
Hotărâre privind constituirea Comisiei guvernamentale pentru cercetarea, prevenirea și combaterea sustragerilor de bunuri din unitățile producătoare și din circuitul comercial normal
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se constituie Comisia guvernamentală pentru cercetarea, prevenirea și combaterea sustragerilor de produse alimentare și alte bunuri de consum, în vederea comercializării lor la prețuri de speculă în țară și în străinătate, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Acțiunea de cercetare, prevenire și combatere a sustragerilor de bunuri se va efectua sub coordonarea și îndrumarea Corpului de control economico-financiar al primului-ministru.

Art. 2. - Prefecții județelor și primarul general al Capitalei vor lua măsura imediată de constituire a Comisiilor locale de coordonare a activității echipelor de control ce vor acționa pe raza lor de competență, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Echipele mixte județene de control, respectiv a Capitalei, vor fi formate din reprezentanți ai unităților locale, aparținând Ministerului Finanțelor, Direcției Generale a Vămilor, Departamentului Comerțului Interior, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului, primăriilor, Ministerului de Interne și Ministerului Apărării Naționale.

Membrii echipelor astfel constituite vor efectua, potrivit competențelor ce le revin prin lege, controale și activități specifice, potrivit planului tematic de control elaborat de Comisia guvernamentală.

Acțiunile de control se vor desfășura în unitățile economice producătoare, unitățile comerciale cu ridicata și amănuntul, în piețe, târguri și oboare, pe șosele, în stații de cale ferată, trenuri și alte mijloace de transport în comun, asupra mijloacelor de transport mărfuri, în zonele și punctele de trecere ale frontierei etc.

Art. 4. - Raportarea de către comisiile județene și a Capitalei a rezultatelor controalelor efectuate și a măsurilor luate se va face la termenele prevăzute în planul tematic de control elaborat de Comisia guvernamentală.

Art. 5. - Comisia guvernamentală va sintetiza și raporta bilunar Guvernului rezultatele acțiunilor întreprinse la nivelul județelor și Capitalei, prezentând concluzii și măsurile ce se impun.


[modificare] Anexa Nr. 1

Componența
Comisiei guvernamentale

Președinte:

 • Simion Tiberiu - șeful Corpului de control economico-financiar al primului-ministru

Membri:

 • Focșa Ion - inspector general - Ministerul Finanțelor
 • Velea Constantin - șeful Serviciului vămuiri la Direcția Generală a Vămilor
 • Mr. Munteanu Emanoil - locțiitor al șefului Direcției economice din Departamentul Poliției
 • Mareș Gheorghe - consilier al șefului Departamentului Comerțului Interior
 • Otobâcu Ilie - consilier al șefului Departamentului Alimentației - Ministerul Justiției
 • Col. Podea Dan - consilier juridic principal, șef Oficiu juridic - Ministerul de Interne
 • Lt. col. Poncea Pîrvu - Direcția Generală pentru Pașapoarte, Evidența străinilor și Controlul Trecerii Frontierei
 • Col. Chișcă Vasile - Ministerul Apărării Naționale - Secția grăniceri.


[modificare] Anexa Nr. 2

Componența
comisiei județene și a Capitalei

Președinte

 • prefectul județului (primarul general al Capitalei)

Membri:

 • inspectorul șef al Inspecției Teritoriale Financiare de Stat
 • directorii sucursalelor județene ale băncilor
 • directorul Direcției Financiare
 • șeful unității vamale județene
 • șeful Inspectoratului județean de poliție
 • directorul Direcției Comerciale
 • inspectorii comerciali de stat și inspectorii generali pentru expansiune comercială
 • comandantul unității de grăniceri (în județele limitrofe frontierei).