autentificare cu OpenID
Hotărâre privind schimbarea subordonării Întreprinderii pentru Nutrețuri Concentrate a sectorului agricol Ilfov
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Întreprinderea pentru Nutrețuri Concentrate a sectorului agricol Ilfov, cu sediul în comuna Periș, sectorul agricol Ilfov, trece din subordinea Direcției generale economice pentru contractarea, preluarea, păstrarea, industrializarea și livrarea furajelor, în subordinea Institutului de Cercetare și Producție pentru Creșterea Porcinelor Periș, cu sediul în comuna Periș, sectorul agricol Ilfov, păstrându-și personalitatea juridică, autonomia financiară și gradul de organizare.

Art. 2. - Pe aceeași dată, Fabrica pentru Nutrețuri Concentrate Sabaru, cu sediul în comuna Bragadiru, sectorul agricol Ilfov, trece din subordinea Întreprinderii pentru Nutrețuri Concentrate a sectorului agricol Ilfov în subordinea Întreprinderii pentru Nutrețuri Concentrate Giurgiu.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii și Alimentației va lua măsuri pentru trecerea indicatorilor economico-financiari de la Direcția generală economică pentru contractarea, preluarea, păstrarea, industrializarea și livrarea furajelor la Institutul de Cercetare și Producție pentru Creșterea Porcinelor Periș.