autentificare cu OpenID
Hotărâre privind prevenirea scoaterii ilicite peste graniță și comercializării în străinătate a produselor agroindustriale și a bunurilor industriale de larg consum
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În vederea prevenirii scoaterii ilicite peste graniță și comercializării în străinătate a produselor agroindustriale și a bunurilor industriale de larg consum, care afectează stabilitatea publică prin dezechilibrarea accesului cetățenilor la produsele deficitare și perturbă aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor,
în scopul asigurării de condiții corespunzătoare cetățenilor români care doresc să călătorească în străinătate în interes de serviciu, turistic sau personal,
în aplicarea art. 16 lit. c) din Decretul-lege nr. 10/1990,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Neprezentarea bunurilor pentru efectuarea controlului vamal, precum și nedeclararea la organele vamale a sumelor în lei pe care călătorii le au asupra lor sau în bagaje se sancționează potrivit legii și atrag după sine întreruperea călătoriei și retragerea pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei emis de autoritățile de stat române celui în cauză pe un termen de la 1 la 3 luni.

În același mod se procedează și în cazul ascunderii bunurilor în scopul sustragerii de la operațiunile de vămuire.

Art. 2. - Ascunderea bunurilor în locuri special construite în mijloacele de transport, în scopul sustragerii acestora de la vămuire, se sancționează potrivit legii și atrage după sine întreruperea călătoriei și retragerea pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei emis de autoritățile de stat române celui în cauză pe un termen de la 3 luni la 6 luni.

Art. 3. - Măsura întreruperii călătoriei și a retragerii pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei de stat române se adoptă de către șeful (înlocuitorul legal) punctului de control pentru trecerea frontierei, cu consultarea șefului vămii (înlocuitorul legal). Despre luarea acestor măsuri se întocmește proces-verbal și se face mențiune în pașaportul persoanei în cauză.

Împotriva procesului-verbal se poate face contestație în termen de 15 zile. Soluționarea contestației este de competența unei comisii formate din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor - Direcția Generală a Vămilor și Ministerului de Interne - Direcția Generală pentru Pașapoarte, Controlul Trecerii Frontierei și Evidența Străinilor.

Art. 4. - În cazul repetării faptelor prevăzute în prezenta hotărâre, se dublează termenul pentru care se dispune retragerea pașaportului sau, după caz, a altui document pentru trecerea frontierei.

Art. 5. - Direcția Generală pentru Pașapoarte, Controlul Trecerii Frontierei și Evidența Străinilor va ține evidența nominală a persoanelor împotriva cărora s-au luat măsurile prevăzute în prezenta hotărâre și asigură executarea acestor măsuri.