autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea înființării unor posturi de pază și ordine cu efective de poliție la sediile instanțelor judecătorești și al Ministerului Justiției
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă înființarea unor posturi de pază și ordine cu efective de poliție la sediile tribunalelor județene și al municipiului București, la cele ale judecătoriilor care funcționează în clădiri separate, precum și la sediul Ministerului Justiției.

Art. 2. - Posturile de pază și ordine de la sediile instanțelor judecătorești, prevăzute la art. 1, vor funcționa pe durata desfășurării activității cu publicul, iar personalul de poliție va exercita atribuții de pază și de menținere a ordinii și va aduce la îndeplinire dispozițiile conducerii instanțelor.

Art. 3. - Posturile de pază și ordine de la sediile instanțelor judecătorești și al Ministerului Justiției, precum și mijloacele tehnice de pază și alarmare necesare se vor stabili prin protocol încheiat între Ministerul Justiției și Ministerul de Interne.

Art. 4. - Efectivele Ministerului de Interne se suplimentează cu 165 posturi de subofițeri pentru Departamentul Poliției.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii financiari pe anul 1990 ai Ministerului de Interne.