autentificare cu OpenID
Decret-lege privind repartizarea în muncă, potrivit pregătirii și calificării, a persoanelor neîncadrate care solicită loc de muncă
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Direcțiile pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București vor repartiza în muncă, la unități din localitatea unde își au domiciliul sau în localități apropiate, persoanele neîncadrate care solicită încadrarea.

Încadrarea în muncă se face potrivit pregătirii și calificării fiecărei persoane, în condițiile legii.

Repartizarea și încadrarea în muncă se vor face, în toate unitățile, proporțional cu numărul salariaților fiecărei unități.

Art. 2. - Unitățile au obligația de a primi persoanele repartizate și de a le crea condiții pentru integrarea în activitatea respectivă.

Primarii și conducătorii unităților din fiecare localitate vor acorda sprijinul necesar acțiunii de încadrare în muncă a persoanelor repartizate, astfel ca aceasta să fie încheiată până la data de 15 februarie 1990.

După această dată, încadrarea în muncă se va face numai pe baza repartiției oficiilor forței de muncă.

Art. 3. - Organele locale ale administrației de stat vor lua măsuri imediate pentru repartizarea spațiilor corespunzătoare persoanelor care au calificare și solicită să activeze ca mici meseriași, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 4. - Numărul de personal al direcțiilor pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale județene și a municipiului București se suplimentează cu câte 5 posturi pentru oficiile forței de muncă.

Fiecare direcție pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale se dotează cu câte un autoturism și se încadrează cu câte un șofer; autoturismele se vor asigura din disponibilitățile județelor și ale municipiului București.

Art. 5. - Ministerul Muncii și Ocrotirilor Sociale, Ministerul Economiei Naționale, Ministerul Finanțelor și Banca Națională vor lua măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului decret-lege.