autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru abrogarea unor acte normative în domeniul prețurilor
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Prin Legea nr. 14/1988 și Decretul nr. 154/1988 s-a introdus un sistem de prețuri de producție cu rentabilități limitate, care se situează sub nivelul prețurilor de livrare ce se practică efectiv în economie, diferența constituind un nou impozit pe circulația mărfurilor.

Având în vedere caracterul arbitrar-restrictiv al acestor prețuri, în contradicție cu necesitățile reale ale funcționării normale și perfecționării economiei, numărul important de produse și unități care au intrat în pierdere ca urmare a vărsării la buget a acestui nou impozit, precum și necesitatea reîntregirii beneficiilor unităților la nivelul anterior acestor reglementări,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data de 1 ianuarie 1990 se abrogă:

  • Legea nr. 14/1988 privind perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor.
  • Decretul nr. 154/1988 pentru aprobarea măsurilor cu privire la perfecționarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătățirea sistemului de formare a prețurilor, cu excepția anexelor nr. 4 și 5 care rămân în vigoare.

Art. 2. - Prețurile de producție și de livrare, cu excepția celor cuprinse în anexele nr. 4 și 5 din Decretul nr. 154/1988, sunt cele în vigoare înainte de data de 15 aprilie 1988, precum și cele stabilite ulterior pentru produsele noi în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/1971.

Art. 3. - Beneficiul cuprins în prețurile de producție și de livrare și, respectiv, în tarifele legale urmează a se repartiza și vărsa la bugetul de stat, potrivit legii.

Beneficiile unităților economice se determină ca diferență între veniturile rezultate din încasarea prețurilor și tarifelor legale și cheltuielile aferente acestor venituri, inclusiv cheltuielile care, potrivit legii, se suportă din rezultatele financiare.

Impozitul pe circulația mărfurilor se calculează și se plătește la buget potrivit reglementărilor legale aplicate până la emiterea Decretului nr. 154/1988.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentului decret-lege în indicatorii financiari pe anul 1990.