autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea Ministerului Economiei Naționale
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Economiei Naționale prin reorganizarea Comitetului de Stat al Planificării și Aprovizionării Tehnico-Materiale, care se desființează. În cadrul Ministerului Economiei Naționale funcționează Direcția generală a rezervelor de stat.