autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea Întreprinderii de comerț exterior „Icecoop-Ilexim” din subordinea Ministerului Comerțului Exterior în subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești - UCECOM
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri Întreprinderea de comerț exterior „Icecoop-Ilexim”, cu sediul în municipiul București, trece din subordinea Ministerului Comerțului Exterior în subordinea Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești cu întreg activul și pasivul.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Întreprinderii „Icecoop-Ilexim” stabilit prin Decretul nr. 165/1987 se completează cu operațiuni de schimb de mărfuri ale Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești și ale unităților din industria mică.

Art. 3. - Operațiunile de comerț exterior ce se efectuează de către „Icecoop-Ilexim” se autorizează de către Ministerul Comerțului Exterior.

Art. 4. - Organizarea și numărul de personal ale Întreprinderii de comerț exterior „Icecoop-Ilexim” se stabilesc de către UCECOM cu avizul Ministerului Comerțului Exterior.

Art. 5. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai UCECOM și Ministerului Comerțului Exterior.