autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la învățământul superior fără frecvență
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

 1. Actualul învățământ superior fără frecvență va continua conform structurii existente pentru toți anii de studiu, până la absolvirea facultății. Examenele se vor desfășura cu aceeași exigență ca și pentru învățământul superior de zi și seral.
 2. Repartiția absolvenților învățământului superior fără frecvență, inclusiv a actualei serii ce se află în anul I de studiu, se va face, în principiu, respectând-se repartiția la unitățile în care lucrează, cu excepția celor încadrați în unități fără posturi în profilul facultății și cărora li se vor oferi locuri de muncă corespunzătoare studiilor.
 3. În consiliile profesorale vor fi cooptați studenți de la toate formele de învățământ superior.
 4. Pe baza unor criterii stabilite de Ministerul Învățământului se va admite transferul de la o formă de învățământ la alta.
 5. Studenții de la învățământul superior fără frecvență vor efectua, după dorința lor, un număr între 4 și 8 ore de muncă pe zi. Vechimea în muncă va fi considerată proporțional cu numărul de ore prestate. Se va asigura un program de lucru flexibil, adică un program decalat, astfel încât să existe o corelare între programul unităților și cel al instituțiilor de învățământ superior.
 6. Studenții de la învățământul superior fără frecvență au dreptul la concedii de studii de până la 60 de zile într-un an calendaristic pentru sesiuni de examene, proiecte și lucrări practice. Această perioadă va fi considerată vechime în muncă, proporțional cu numărul de ore pe care îl prestau anterior cererii pentru concediul fără plată.
 7. La cerere, studenții exmatriculați din motive politice, religioase sau din cauza nepromovării unor discipline cu caracter ideologic vor fi reînmatriculați. Această măsură se aplică imediat.
 8. Pentru sesiunile de examene pentru anul școlar 1989/1990, facultățile vor solicita numai adeverință de încadrare în muncă.
 9. Studenții de la învățământul superior fără frecvență pot candida, în aceleași condiții ca și studenții de la cursurile de zi, pentru obținerea de burse în străinătate.
 10. Studenții de la învățământul superior fără frecvență au dreptul să susțină examenele a doi ani de studii într-un singur an universitar.
 11. Studenții pot opta pentru schimbarea specializării în cadrul aceleiași facultăți, inclusiv cei din actualul an terminal, cu susținerea examenelor de diferență necesare.
 12. În anul universitar 1989/1990, pentru studenții din anul terminal se vor organiza cel puțin 2 sesiuni de examene înaintea sesiunii deschise de susținere a lucrării de diplomă, care va începe la 1 iulie 1990.
 13. Alte probleme implicând procesul de învățământ la învățământul fără frecvență vor fi soluționate prin legea învățământului, care se află în curs de pregătire.