autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de comerț exterior „Romenergo” București
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo”, cu sediul în municipiul București, în subordinea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Obiectul de activitate al întreprinderii este prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo” se organizează pe baza gestiunii economico-financiare și valutare proprii, cu personalitate juridică.

Întreprinderea se încadrează în gradul I de organizare, iar tipul (mărimea), precum și numărul de posturi, se stabilesc de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini pe baza normelor legale în vigoare și a volumului de activitate.

Art. 3. - Activul și pasivul, împreună cu indicatorii de plan economici, financiari și valutari și cu contractele încheiate, trec de la Centrala industrială de utilaj energetic București - Direcția de comerț exterior și cooperare economică internațională „Romenergo” la Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo” București. Personalul care trece la Întreprinderea de comerț exterior „Romenergo” București se consideră transferat în interesul serviciului.


[modificare] Anexă

Obiectul de activitate al Întreprinderii de comerț exterior „Romenergo” București

Export

 • Centrale electrice, instalații complexe energetice și echipamente de bază pentru industria energetică;
 • grupuri hidroenergetice și echipamente hidroenergetice;
 • utilaje și echipamente tehnologice și de completare specifice centralelor electrice;
 • echipamente pentru cazane și turbine;
 • centrale de termoficare urbană și industrială, grupuri termice pentru încălzire industrială;
 • centrale diesel cu puteri peste 850 kW și părți componente;
 • instalații și utilaje complexe nucleare și energetice pentru centrale nuclearo-electrice;
 • materiale specifice producției de utilaje și echipamente nuclearo-electrice;
 • linii de fabricație și montaj, piese de schimb, organizare service și asistență tehnică, montaj, școlarizare și alte lucrări și servicii proprii obiectului său de activitate;
 • licențe, brevete de invenții românești, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
 • furnizor general extern în domeniul său de activitate;
 • asistență tehnică, expertize, consulting pentru activități în domeniul nuclear;
 • acțiuni de cooperare și specializare producție, precum și participare la societăți mixte de producție și societăți comerciale din țară și străinătate pentru promovarea exportului și importului din domeniul său de activitate;

Import

 • Centrale electrice;
 • echipamente, părți de instalații pentru industria energetică;
 • echipamente pentru cazane și turbine;
 • instalații și utilaje complexe nucleare și energetice pentru centrale nuclearo-electrice;
 • utilaje și echipamente tehnologice și de completare pentru centrale nuclearo-electrice;
 • materiale specifice producției de echipamente nuclearo-electrice, dacă nu sunt nominalizate în obiectul de activitate al altor întreprinderi de comerț exterior;
 • grupuri termice pentru încălzire industrială și urbană;
 • piese de schimb specifice și pentru prima dotare pentru instalațiile și utilajele importate;
 • licențe, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistență tehnică, școlarizare și alte lucrări și servicii proprii obiectului său de activitate.