autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la învățământul superior - cursuri de zi
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

  1. În spiritul platformei-program a Frontului Salvării Naționale privind libertatea învățământului și așezarea acestuia pe baze democratice, autonomia universitară va fi criteriul fundamental în organizarea și funcționarea învățământului superior. În acest scop Ministerul învățământului va elabora într-un timp cât mai scurt proiectul de reglementare necesar, care va fi supus dezbaterii opiniei publice.
  2. La Ministerul Învățământului se creează o comisie consultativă formată din cadre didactice și studenți (reprezentanți ai noilor conduceri alese democratic), care urmează să examineze toate propunerile vizând reorganizarea și desfășurarea activității în învățământul superior.
  3. Sesiunea de examene de iarnă începe pe 26 ianuarie, ca sesiune deschisă, examenele stabilindu-se pe serii, prin acordul dintre catedre și studenți.
  4. Prezența la cursuri și seminarii va fi facultativă, cu excepția laboratoarelor și a atelierelor la care prezența rămâne obligatorie. Examenele se vor desfășura pe baza criteriilor normale de exigență universitară.
  5. Vechiul sistem de repartiție a absolvenților își încetează valabilitatea. Criteriile prioritare în viitor vor fi media de absolvire și concursul.
  6. Autogospodărirea căminelor și cantinelor încetează, administrarea acestora fiind asigurată în viitor de un personal de profil. Conducerea căminelor studențești va fi asigurată de un colectiv, care va cuprinde în mod obligatoriu delegați aleși ai studenților.
  7. Două treimi din valuta obținută de unitățile de învățământ va reveni instituțiilor respective, restul de 1/3 fiind depus la bugetul statului sub formă de impozit.
  8. Candidații admiși în învățământul superior nu vor mai efectua pregătirea militară înainte de începerea cursurilor anului I, asigurându-se astfel continuitatea procesului de învățământ.
  9. În viitoarea lege a învățământului, care va intra în vigoare înainte de începerea admiterii în învățământul liceal și universitar din acest an, se var prevedea reducerea numărului de ore pentru elevi și studenți, precum și micșorarea normelor de predare a cadrelor didactice.