autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la învățământul superior seral
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

 1. Actualul învățământ superior seral va continua conform structurii existente pentru toți anii de studiu, până la absolvirea facultății. Examenele se vor desfășura cu aceeași exigență ca și pentru învățământul superior de zi.
 2. În anul școlar 1990/1991, numărul locurilor la admiterea în învățământul superior seral va fi redus global la 20% din cifra de școlarizare existentă în prezent.
  Pentru unele specialități, prin viitoarea lege a învățământului se va stabili pentru ce domenii nu vor mai avea loc cursuri serale.
  Din anul școlar 1990/1991 învățământul superior seral va avea un conținut al pregătirii identic cu cel de la învățământul superior de zi.
 3. O dată cu reducerea numărului de studenți la învățământul superior seral se va mări numărul de studenți la învățământul superior de zi.
  Repartiția absolvenților învățământului superior seral, inclusiv a actualei serii ce se află în anul I de studiu, se va face în principiu respectându-se repartiția la întreprinderile în care lucrează.
 4. În consiliile profesorale vor fi cooptați atât studenți de la învățământul superior de zi, cât și de la învățământul superior seral, în mod proporțional.
 5. Pe baza unor criterii stabilite de Ministerul Învățământului se va admite transferul de la o formă de învățământ la alta.
 6. Studenții de la învățământul superior seral vor presta un număr de ore de muncă între 4 și 8 ore. Vechimea în muncă va fi considerată proporțional cu numărul de ore prestate. Se va asigura un program de lucru flexibil, adică un program decalat, astfel încât să existe o corelare între programul întreprinderii și cel al instituțiilor de învățământ superior.
 7. Studenții de la învățământul superior seral au dreptul la concedii de studii de până la 60 de zile într-un an calendaristic pentru sesiuni de examene, proiecte și lucrări practice. Această perioadă va fi considerată vechime în muncă - proporțional cu numărul de ore pe care îl prestau anterior cererii pentru concediul fără plată.
 8. La cerere, studenții exmatriculați din motive politice, religioase sau din cauza nepromovării unor discipline cu caracter ideologic vor fi reînmatriculați. Această măsură se aplică imediat.
 9. Pentru sesiunile de examene pentru anul școlar 1989/1990 facultățile vor solicita numai adeverința de încadrare în muncă.
 10. Studenții de la învățământul superior seral pot candida, în aceleași condiții ca și studenții de la cursurile de zi, pentru obținerea de burse în străinătate.
 11. Alte probleme implicând procesul de învățământ la învățământul seral vor fi soluționate prin legea învățământului care se află în curs de pregătire.