autentificare cu OpenID
Decret-lege privind sancționarea ocupării abuzive a locuințelor din fondul locativ de stat
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

În timpul și după victoria revoluției populare din luna decembrie 1989 unele persoane, înțelegând în mod greșit sensul și scopurile revoluției, ignorând prevederile legale, au ocupat în mod abuziv unele locuințe din fondul locativ de stat, fără a ține seama că mulți cetățeni cărora li s-au distrus casele în timpul revoluției nu au unde locui și că prin fapta lor aduc, în condițiile actuale, o gravă atingere ordinii și legalității în domeniul atribuirii locuințelor.

În vederea restabilirii legalității în acest domeniu,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Ocuparea unei locuințe din fondul locativ de stat înainte de încheierea contractului de închiriere constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani.

Art. 2. - Unitatea care are în administrare ori care urmează să preia în administrare locuința ocupată abuziv are obligația să aducă la cunoștință organelor de urmărire penală că s-a săvârșit fapta prevăzută la art. 1, ori de câte ori o constată.

Art. 3. - Urmărirea și judecarea persoanelor care au săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 1 se fac de urgență, potrivit procedurii prevăzute pentru infracțiunile flagrante.

Dacă persoanele prevăzute la alin. 1 eliberează locuința din proprie inițiativă, în timpul procesului penal, urmărirea sau judecata încetează, iar dacă eliberarea s-a făcut după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pedeapsa nu se mai execută.